هاست لینوکس حرفه ای

پلن اول | یک گیگابایت
پلن دوم | سه گیگابایت
پلن سوم | پنج گیگابایت
پلن چهارم | ده گیگابایت