جستجوی ساده دامنه | انتقال دامنه به صورت جمعی

توسط این قسمت شما می توانید 20 دامنه را با هم جستجو کنید.لطفا هر دامنه را در یک خط و دامنه بعدی را با زدن کلید Enter خود در خط بعدی بنویسید.برای جستجوی خود در ابتدای دامنه خود لطفا از www. و http:// استفاده نکنید.TLD مدت اعتبار / سال ثبت نام انتقال تمدید کردن
.ir 1 15,000تومان 15,000تومان 15,000تومان
.com 1 130,000تومان 130,000تومان 130,000تومان
.net 1 170,000تومان 170,000تومان 170,000تومان
.org 1 170,000تومان 170,000تومان 170,000تومان
.info 1 190,000تومان 190,000تومان 190,000تومان
.in 1 140,000تومان 140,000تومان 140,000تومان
.co 1 320,000تومان 320,000تومان 320,000تومان
.asia 1 220,000تومان 220,000تومان 220,000تومان
.biz 1 215,000تومان 215,000تومان 215,000تومان
.gov.ir 1 15,000تومان 15,000تومان 15,000تومان
.net.ir 1 15,000تومان 15,000تومان 15,000تومان
.co.ir 1 15,000تومان 15,000تومان 15,000تومان
.id.ir 1 15,000تومان 15,000تومان 15,000تومان
.ac.ir 1 15,000تومان 15,000تومان 15,000تومان