جستجوی چند دامنه | انتقال دامنه به صورت جمعی

میزبانی سایت خود را با ما تجربه کنید . کافیست نام دامنه که میخواهید ثبت کنید یا انتقال دهید را وارد کنید یا فقط سرویس هاستینگ را سفارش دهید .


TLD مدت اعتبار / سال ثبت نام انتقال تمدید کردن
.ir 1 12,000تومان 12,000تومان 12,000تومان
.com 1 62,400تومان 62,400تومان 62,400تومان
.net 1 77,400تومان 77,400تومان 77,400تومان
.org 1 82,100تومان 82,100تومان 82,100تومان
.info 1 90,200تومان 90,200تومان 90,200تومان
.in 1 65,700تومان 65,700تومان 65,700تومان
.co 1 146,900تومان 146,900تومان 146,900تومان
.asia 1 100,700تومان 100,700تومان 100,700تومان
.biz 1 98,800تومان 98,800تومان 98,800تومان
.gov.ir 1 12,000تومان 12,000تومان 12,000تومان
.net.ir 1 12,000تومان 12,000تومان 12,000تومان
.co.ir 1 12,000تومان 12,000تومان 12,000تومان
.id.ir 1 12,000تومان 12,000تومان 12,000تومان
.ac.ir 1 12,000تومان 12,000تومان 12,000تومان